Tehnologija

Tehnike originacije

Danas Holografija dominira na tržištu provere autentičnosti proizvoda jer nijedna druga tehnologija ne omogućava toliko nivoa bezbednosti. Ovaj multi-level pristup bezbednosti je dizajniran uzimajući u obzir proveru autentičnosti za potrebe vlasnika brenda i krajnjeg kupca. Osnovni proces stvaranja holografske slike se naziva originacija. Postoji nekoliko osnovnih tipova originacije a samim tim i holograma:

2D/3D Hologram Master

se naširoko koristi u komercijalne svrhe. Sastoji se od više dvo-dimenzionalnih slojeva vizuelno postavljenih jedan iznad drugog, što im daje prividan efekat dubine. Ta dubina između različitih slojeva i veliki odsjaj koji je karakterističan za prvi sloj su najvažnije osobine 2D/3D holograma.

3D Hologram Master

prikazuje tro-dimenzionalnu sliku i ima realističan efekat dubine. Ova slika zapravo predstavlja odraz (duplikat) stvarnog objekta ili računarom generisane slike. Karakteristika ove vrste holograma je da se tro-dimenzionalna slika menja u zavisnosti od ugla gledanja.

Dot – Matrix Hologram

se sastoji od niza manjih jedinica, odnosno, tačkica. Svaka od ovih tačkica predstavlja zaseban hologram koji proizvodi unapred odredjeni rezultat. A taj rezultat su sićušne difraktivne rešetke orjentisane pod različitim uglovima. Dot-matrix hologram izgleda izuzetno atraktivno jer prikazuje puno boja, ima oštrinu i mnogo kinetičkih pokreta.

E-Beam Tehnologija

Jedan od najboljih načina izrade visokosigurnosnog holograma je pomoću E-Beam tehnologije.
E-Beam tehnologija zasnovana je na skupu mikro otisaka sa specifičnim parametrima elektronskog zraka koji može biti usmeren na jednu tačku veličine nekoliko nanometara.

Promenite jezik

  DND International nudi tri “S” – “Security, Speed, Services” ( sigurnost, brzina i usluge ) i time je izgradio reputaciju poverenja i kredibiliteta kroz najviše standarde profesionalnog integriteta.

  Mi nudimo nenadmašnu kombinaciju napredne tehnologije I vrhunskog kvaliteta za naše klijente. Naš cilj je zadovljstvo kupaca kroz kontinuirani napredak u svim oblastima poslovanja.

  ADRESA

  Visoka 22, 11030 Beograd, Srbija

  TELEFON

  +381 (11) 4079-266
  +381 (62) 450-661

  EMAIL

  office@dnd-international.com